Vállaljuk társasházak számára a közös képviselői és társasházkezelői tevékenységgel összefüggő feladatkör magas színvonalú ellátását.

 • Megbízó jogszerű működéséhez szükséges egyszeri feladatok elvégzése (APEH bejelentkezés, bankszámlák kezelése, közmű átjelentések, vállalkozói és karbantartási szerződések megkötése stb.)
 • Társasház számláinak kezelése közgyűlési határozatban és az SZMSZ-ben foglaltak betartásával
 • Társasház felújítási, megtakarítási alapjainak kezelése
 • Lakástakarék pénztár, illetve lakáskassza szerződéseinek karbantartása
 • Szükséges közüzemi szerződések megkötése, ellenőrizése és a társasház közüzemi fogyasztásainak nyilvántartása
 • Vállalkozói és karbantartási szerződések megkötése
 • Társasház szerződéseinek felügyelete
 • Háztakarító, házfelügyelő, karbantartók, fűtő folyamatos ellenőrzése, alkalmazottak felett munkáltatói jogok gyakorlása, (Számvizsgáló Bizottsággal egyeztetve).
 • Biztosítási szerződések megkötése
 • Biztosítótársaságokkal kapcsolattartás
 • SZMSZ, Házirend elkészítése, szükség esetén Alapító Okirat módosítása
 • Társasházi pályázatokon való részvétel
 • Önkormányzati
 • Minisztériumi
 • EU-s

Biztosítjuk a társasház működését az alábbiak szerint:

 • Közös költség befizetések ellenőrzése
 • Egyéni egyenlegek analitika, nyilvántartása
 • Hátralékosok felszólítása
 • Közös költség kintlévőségek behajtására jogi folyamatok megindítása
 • Végrehajtási jog bejegyzése,
 • Jelzálogjog bejegyzése
 • Közgyűlések megszervezése
 • Közgyűlések levezetése a társasházi törvény szerint, illetve az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
 • Közgyűlés által elfogadott éves feladatterv végrehajtása
 • Éves elszámolás és beszámoló elkészítése
 • Számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján éves elszámolás elkészítése, mely tartalmazza:

- a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a szervezeti és  működési     szabályzatban megállapított szabályok szerinti bontásban,

- a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített – lejárt – követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket,

- záró egyenleget a pénzkészletek kezelési helye szerint,

- a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak leltárát,

- a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket.

 • Mérleg elkészítése
 • Bevallások elkészítése
 • Éves költségvetés elkészítése, közgyűlés elé terjesztése
 • Kifizetések teljesítése az éves költségvetésben, a közgyűlési határozatokban valamint az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
 • Lakónyilvántartás, határozatok könyve vezetése, az SZMSZ. társasház közössége, illetve a vonatkozó törvényi előírások szerinti módosítása
 • Közös területek biztosítási káreseményeinek biztosító felé történő jelentése
 • Kárszakértővel egyeztetés, kárhelyének megmutatása
 • Kártérítés kifizetéséig a kárügy intézése

Könyvelési, nyilvántartási kötelezettségeinknek társasházkezelő célszoftver segítségével teszünk eleget.  Az általunk kezelt Társasházak tulajdonosai három havonta egyéni folyószámlát kapnak, ami biztosítja számukra a közös költség egyenlegük  nyomon követését.

Vissza a szolgáltatásaink menüponthoz>>>